Algemene informatie

I. Heeft u al een klanten-login?

Om te bestellen op onze website heeft u een klanten-login nodig die enkel wordt toegekend aan professionele bedrijven in de exposector. Deze wordt opgestuurd via de post aan alle standbouwers, expoprofessionals en aanverwante bedrijven. Mocht u alsnog geen klantenlogin ontvangen hebben, dan kan u deze aanvragen via de website of telefonisch.

Alleen standbouwers, expo-professionals en aanverwante bedrijven kunnen met hun persoonlijke klanten-login genieten van hun groothandelskorting. Op de website zonder login ziet u de bruto verkoopsprijzen zonder korting.

Zie ook: FAQ

II. Hoe bestellen bij Solirent?

Bestellen via de website biedt vele voordelen . Het is zeer gebruiksvriendelijk, supersnel, met automatische verwerking en met minder kans op fouten.

Bovendien geniet u automatisch op alle bestellingen via de Solirent website een extra korting van 3%!

Wie bovendien zijn bestelling contant betaalt via onze beveiligde internetbetaalprocedure van Ogone ontvangt bovenop zijn websitekorting nog eens een korting van 2%!

Bestellen via telefoon, fax of e-mail kan natuurlijk ook. Alleen duurt de verwerking iets langer en vervallen de website-extraatjes.

1. Via de website: www.solirent.com

U logt in op onze website en duidt de producten aan die u wenst te huren. Wanneer u uw volledig winkellijstje heeft samengesteld, vult u de nodige gegevens in.

PRIMEUR! Als u digitaal bestelt via de Solirent website, wordt automatisch gecontroleerd of het gevraagde materiaal in ons magazijn beschikbaar is voor de gevraagde periode. Is uw bestelling volledig dan stuurt u ze door naar Solirent met 1 muisklik!

Het samenstellen en berekenen van het juiste materiaalpakket kan ook en dit voor € 13,00 per begonnen kwartier.

2. Via telefoon of e-mail.

Voor persoonlijke afhandeling van uw offerte of bestelling hebben wij volgende gegeven van u nodig:

huurperiode: begin- en einddatum van de effectieve gebruiksperiode.
blokkeringperiode: begin- en einddatum van de periode dat u het materiaal nodig heeft.

De door u opgegeven data zijn bindend en dienen te worden gerespecteerd. Wanneer u het materiaal te laat inlevert, zien wij ons genoodzaakt hiervoor extra dagen aan te rekenen.

het gevraagde materiaal (graag met onze identificatiecode) + de gewenste hoeveelheid.

Gelieve alle nodige accessoires (bv. verbindingsstukken, kabels,…) correct bij te bestellen.

Houdt steeds rekening met de vereiste installatie-accessoires (zoals bv. pennen en clipsen voor lichtbruggen…), alsook met de vereiste installatiekabels. Geef duidelijk type en lengte door.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor een tekort aan accessoires die niet, onvolledig of foutief besteld zijn.

De verdere afhandeling van telefonische of gemailde bestellingen, verlopen via email.

III. Offerte of bestelling?

1. Offerte

Geeft alleen prijzen aan, maar houdt geen rekening met beschikbaarheid van materialen. U ontvangt per kerende van Solirent een offertebon via email.

2. Bestelling

Het materiaal wordt definitief voor u gereserveerd voor de gevraagde periode conform de prijzen op de bestelbon. U ontvangt per kerende een gedetailleerde bestelbon via email.

Deze bestelbon kan door u bevestigd worden op 2 manieren.

automatisch: door contante betaling via onze website.

bij uitstel van betaling: door bestelbon met uw akkoord terug te emailen naar Solirent. U ontvangt van Solirent automatisch een goedkeuring en bevestiging van uw bestelling.

3. Belangrijke bemerkingen

a. De offerte is slechts een prijsofferte. Bij het opmaken wordt niet gecontroleerd of de gewenste materialen wel degelijk beschikbaar zijn in de door u gevraagde periode.

b. Bij omzetting van offerte naar bestelling moet steeds vooraf gecontroleerd worden of het materiaal nog beschikbaar is voor de gevraagde huurperiode.
->Via de website: controle op beschikbaarheid gebeurt automatisch bij bestelling.
->Met email of faxbon: manuele controle op beschikbaarheid na ontvangst document door Solirent.

c. Een eerste bestelling dient steeds schriftelijk aangevraagd te worden op briefhoofd of op een ander officieel document van de firma, door de persoon die gemachtigd is om de firma officieel te verbinden. Gelieve rekening te houden met de tijd die nodig is om uw dossieraanvraag te behandelen.
Zolang uw dossier niet goedgekeurd is kan er geen verhuur op rekening plaatsvinden.

IV. Annulatie, wijziging of verlenging?

Een annulatie van een bestelling dient steeds per e-mail te gebeuren. Het volstaat op de bestelling ‘annulatie’ te vermelden en dit document ondertekend aan ons door te sturen.

1.Annulatie

Annulatie op meer dan 7 dagen voor afhaal- of leveringsdatum = gratis.

Annulatie op minder dan 7 dagen voor afhaal- of leveringsdatum = 50% van het totale huurbedrag.

2. Wijziging

Een wijziging van een bestelling kan enkel telefonisch worden aangevraagd met vermelding van het nummer van uw bestelbon, en dit tot 24 werkuren voor de afhaal- of leveringsdatum. Na manuele controle van beschikbaarheid door Solirent sturen wij u per kerende een aangepaste bestelbon door, die u dient te bevestigen.

3. Verlenging

Een verlenging van een bestelling kan aangevraagd worden voor een ‘volledige bon’ en dit uiterlijk één dag vòòr de retourdatum. Bij beschikbaarheid van de materialen wordt de leveringsbon met de nieuwe huurprijs (m.b.t. de verlenging) doorgefaxt. De verlenging is pas definitief als deze aanpassing per kerende door u ondertekend wordt teruggezonden. Zoniet wordt de verlenging beschouwd als een te late retour (zie afhaling & retour van materiaal). Indien u een gedeelte van het materiaal van een bon langer wenst in te huren, moet u hiervoor gewoon een nieuwe bestelling aanvragen.

Zie ook: FAQ

V. Afhaling & Retour van materiaal

1. De standaard procedure

Afhaling en retour door de klant in ons magazijn is de normale standaard procedure.

Het materiaal staat klaar op de afgesproken afhaaldatum (en eventueel afgesproken uur) en dient ook terug te komen op de afgesproken retourdatum (en eventueel afgesproken uur). De klant wordt geacht deze afspraken correct te respecteren. Als de retour van het materiaal niet conform de afspraken verloopt (volledig, aantal, technisch in orde, op de af gesproken retourdatum en -uur) worden de bijhorende kosten door Solirent aangerekend.

2. Levering en ophaling op locatie

Op verzoek kan Solirent voor u de levering en ophaling op locatie regelen tegen meerprijs. Hiervoor werkt Solirent samen met een gespecialiseerd koerierbedrijf. Plaatsing/afbouw dient steeds door de klant te gebeuren. Eventuele wachttijden door de koerier op locatie worden extra aangerekend à rato van € 13,00 per begonnen kwartier.

Zie ook: FAQ

VI. Financiële afspraken

1. Groothandelskorting

De prijzen die standaard vermeld zijn op de Solirent-website zijn bruto prijzen zonder korting. Standbouwers, expo-professionals en aanverwante bedrijven genieten via hun persoonlijke login van een groothandelskorting. De basiskorting die bij uw eerste bestelling automatisch wordt toegekend, is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit (via info Kruispuntbank) en wordt vermeld als u inlogt op onze website. Voor info kan u contact opnemen via het contactformulier op de website of via de telefoon.

2. Contante betaling

Bij bestelling via website: aleen elektronische betalingen via de website genieten automatisch een extra korting van 2%! De betaling verloopt via de beveiligde bankservice van Ogon en kan gebeuren door middel van Bancontact/Mister Cash, Visa/Mastercard, American Express.

Bij afhaling zonder korting. De betaling kan gebeuren in kontanten of door middel van Bancontact/Mister Cash, Visa/Mastercard, American Express, RES of bewijs van elektronische overschrijving. Bij gebrek aan betaling kan geen materiaal worden meegegeven of afgeleverd. Uitsluitend klanten met een PartnerProDeal-contract kunnen genieten van uitstel van betaling voor zover aan de voorwaarden is voldaan.

Zie ook: FAQ