FAQ

Veel gestelde vragen

Klik op onderstaande vragen

Solirent is technisch materiaalbankier voor de professionele expo- en eventsector.


Solirent verhuurt B2B en niet aan particuliere klanten
Het verhuren van dure technische apparatuur is allereerst een zaak van vertrouwen. Niet alleen moeten er garanties zijn dat het verhuurde materiaal correct gerecupereerd wordt, maar ook dat de huurder vertrouwd is met alle technische aspecten ervan en dat hij het materiaal behandelt als 'een goede huisvader'.Het werken met lichtbruggen, showverlichting, audiovisueel materiaal en dglk. vereist een zeer specifieke knowhow en beroepservaring. Vandaar dat Solirent zich focust op de professionele markt.
Bedrijven die meerdere malen per jaar materiaal inhuren kunnen bij Solirent een PartnerPro-contract afsluiten waarbij zij een persoonlijke code ontvangen om in te loggen. Zo krijgen zij exclusief toegang als inkoper en genieten zij van een aantal professionele voordelen, o.a. groothandelskorting, vrij van waarborg, betalingstermijn van 30 dagen, extra handeling-dagen,  materiaalverzekering (optie), vip-formule met gratis materiaalvervanging op locatie (optie). Bestelling mogelijk via website (dag en nacht + extra voordelig) of telefonisch.Login wordt uitsluitend toegekend aan alle professionele bedrijven in de expo- en eventsector. Deze wordt u gatis opgestuurd. Heeft u als professioneel expo- en eventbedrijf nog geen login ontvangen? Neem dan contact op via het contactformulier op onze website of telefoneer op het nummer 03/313.50.56. Wij doen dan onmiddellijk het nodige.

Bij de standaard huurformule geldt: contante betaling bij bestelling. Dit kan door middel van Bancontact/Mister Cash, Visa of Mastercard of (bij afhaling) ook cash. Voor uw en onze zekerheid verloopt al het betalingsverkeer van onze bestelwebsite beveiligd en risico-vrij via Ogone e-Commerce.


TIP: Als u met Solirent een PartnerProDeal afsluit, dan geniet u een betalingstermijn van dertig dagen.


Zie ook: Ogone e-commerce

In de standaard huurformule dient door de huurder bij afhaling van materiaal een waarborg te worden betaald. De grootte van de waarborgsom wordt automatisch berekend op onze website. Deze waarborgsom wordt terug betaald bij inname en na controle van het materiaal door Solirent, voor zover het materiaal volledig is, onbeschadigd is en zich bevindt in de staat waarin het werd verhuurd zoals vermeld op de bestelbon.


TIP: Als u met Solirent een afsluit PartnerProDeal, dan hoeft u geen waarborgsom  te betalen.       


 


Zie  ook: Algemene verhuurvoorwaarden

Indien de huurder zijn bestelling annuleert uiterlijk 7 werkdagen voor de datum van plaatsing of afhaling, dan dient hij hiervoor een schadeloosstelling te betalen aan Solirent die gelijk is aan 50% van het totaalbedrag van de bestelbon. Bij annulering minder dan 24 uren voor de datum van plaatsing blijft het volledige bedrag van de bestelbon te betalen door de huurder.


 


Indien bij aflevering door Solirent op de locatie of stand niemand aanwezig is, kan geen apparatuur worden achtergelaten en zal de levering automatisch geannuleerd worden zonder enige schadeloosstelling door Solirent als gevolg. In dat geval blijven het huurbedrag en en transportkosten onverminderd door de huurder verschuldigd aan Solirent. Als er na afspraak alsnog moet nageleverd worden, dan worden de extra kosten aangerekend aan het ‘leveringstarief’.


Bij beschadiging, verlies en/of diefstal van het ingehuurde materiaal wordt de huurder aansprakelijk gesteld met het risico dat hij de geleden schade moet vergoeden.


Daarom is het raadzaam dat hij de gehuurde goederen laat verzekeren voor de opgegeven verzekeringswaarde die is vermeld op de bestelbon en dit gedurende de hele periode (inclusief handling-dagen) dat het materiaal zich in zijn bezit of onder zijn verantwoordelijkheid bevindt. Vanaf het moment van overdracht (ondertekening van de afleveringsbon bij afhaling of levering) is de huurder volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van het ingehuurde Solirent-materiaal.


Bij elke inbreuk dient steeds door de politie een PV te worden opgemaakt voor de verzekeringsfirma. Indien de huurder geen of onvoldoende verzekering heeft afgesloten of verzuimd heeft om in geval van enige schade of verlies aangifte te doen bij de politie, loopt hij het risico om voor alle schade persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden.


TIP: Solirent biedt zijn PartnerProDeal-klanten de mogelijkheid aan om bij bestelling de goederen extra voordelig (groepspolis) te verzekeren tegen schade, verlies of diefstal. PartnerProDeal-klanten die van deze service gebruik willen maken, dienen hiervoor de optie ‘verzekering’ aan te vinken op de digitale bestelbon.


Zie ook: Algemene voorwaarden


Zie ook: Diefstalpreventie


Zie ook: VerzekeringOmwille van het diefstalgevoelig karakter van sommige materiaal, worden extra eisen gesteld aan diefstalpreventie.


Aangezien de huurder meestal niet permanent aanwezig is op de plaatst waar het ingehuurde materiaal wordt ingezet, dient hij duidelijke afspraken te maken met de opdrachtgever/exposant/aangestelde(n) in verband met diefstalpreventie voor het ingehuurde materiaal van Solirent.


Er verdwijnt vaak materiaal tijdens de periode van opbouw en afbouw. Het afsluiten van een beurs of manifestatie zorgt vaak voor chaos en onoverzichtelijke toestanden. Extra aandacht is geboden voor audiovisueel en klein materiaal dat zich bevindt in de nabijheid van dienstdeuren en laadpoorten. Plasmaschermen dienen steeds anti-diefstal vergrendeld te zijn aan de wand of aan een verankerd statief.


Flightcases, verpakkingskisten, transportkarren, materialen, apparaten en accessoires mogen nooit onbeheerd worden achtergelaten in onbemande standen, op parkings of terreinen of in niet afgesloten berg- en bagageruimtes.


Alle materialen die binnen handbereik en uit het zicht staan, zijn bijzonder aantrekkelijk voor dieven. Stroomkasten, versterkers, boxen, mengpanelen, computers, plasmaschermen, dvd-spelers, etc. moeten daarom na beeindiging van de manifestatie als eersten afgebouwd en verwijderd worden. Klein materiaal (zoals dvd-spelers, losse projectoren, micro’s, losse boxen, en dgl.) dat niet veilig bevestigd kan worden, moet na testopstelling en/of gebruik eveneens tijdelijk verwijderd worden en veilig opgeborgen.


Klein materiaal, kabels, doeken, verpakkingsmateriaal en transportkarren verdwijnen ook vaak uit vergetelheid of slordigheid. Bij de montage/demontage dient zorgvuldig gecontroleerd te worden of elke set volledig is met inbegrip van alle accessories, toebehoren en verpakking. Al het materiaal van Solirent is gemarkeerd.


Bij diefstal dient de huurder onmiddellijk Solirent en de verantwoordelijke(n) van de manifestatie te verwittigen. Tevens moet hij de nodige vaststellingen laten door de Politie en een proces verbaal laten opstellen met afschrift voor de verzekering en voor Solirent. Zonder PV kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vergoeding door de verzekeringsmaatschappij.


Solirent is geopend: elke weekdag (behalve zondag) van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur, op het adres: Klein Veerle 115 in Brecht - tel. 03-313.50.56 - mail
info@solirent.com


U kan dus ook op zaterdag bij Solirent terecht van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur voor afhaling, retour, telefonische bestelling en info.


Solirent is dag en nacht, 7 dagen op 7 bereikbaar voor bestellingen via deze website of mail.


Voor dringende gevallen buiten de openingsuren kan u Solirent bereiken alle dagen van 08.00 uur tot 18.00 uur via de hotline (betalend) 0903-99770 waar een telefoniste u doorverbindt met onze technieker van wacht.


Voor verlofdagen en jaarlijkse vakantiesluiting kan u de actuele nieuwsinformatie raadplegen op deze website.


Zie ook:
Routeplan

 De dagverhuurprijs (kortweg: dagprijs) is de standaard verhuurprijs zonder korting van 1 product voor 1 dag. Indien een product verhuurd wordt voor een periode van meerdere dagen, dan wordt de dagprijs automatisch vermenigvuldigd met een graduele kortingcoëfficiënt die varieert al naargelang het product en het aantal verhuurdagen (excl. handling-dagen).Voorbeeld


dagprijs voor 1 truss, X30D, 3 meter, incl. 4 handeling-dagen: 9,67 euro 


2 dagen             = dagprijs x 1,3


3 tot 5 dagen     = dagprijs x 1,5


6 tot 8 dagen     = dagprijs x 2


enz.Bemerking: klanten die met Solirent een PartnerProDeal-contract afsluiten, genieten groothandelskorting.


Neem hiervoor telefonisch contact op met onze Solirent vertegenwoordiger op het nr. 03/313.50.56


Zie ook: Periode coëfficiëntentabelVoor levering op locatie (uitsluitend in België en Nederland) werkt Solirent samen met een gespecialiseerd koerierbedrijf. Deze service is niet standaard en dient bij bestelling door de huurder te worden aangevinkt op de digitale bestelbon met vermelding van het exacte leveringsadres, de leverings- en/of afhaaldatum.


Deze service behelst enkel ‘aflevering van een vervangtoestel’. De montage/demontage van het defecte toestel dient steeds te worden uitgevoerd door de huurder. Herstelling op locatie is niet mogelijk.


Transport wordt berekend af magazijn Solirent, transporttarieven op aanvraag.


Elke wijziging achteraf door de huurder van de bestelbon (producten, accessoires, wel/niet levering op locatie, eventueel leveringsadres, wel/niet verzekering, etc.) moet gebeuren via fax of e-mail met vermelding van de bestelbonnummer. Bovendien moet elke wijziging vooraf door Solirent via e-mail worden goedgekeurd en bevestigd, zoniet worden wijzigingen niet aanvaard en is geen verhaal mogelijk. De Solirent-vervanglijst is een lijst van een aantal onderhoudsgevoelige verhuurapparaten, zoals plasma’s, videoprojectoren, logoprojectoren, stroomkasten,... . Voor al de toestellen op deze lijst garandeert Solirent gratis vervanging bij defect tijdens de huurperiode (inclusief de handeling-dagen). Afhankelijk van de keuze die de huurder heeft aangevinkt op zijn bestelbon, kan het gratis vervangtoestel door de klant worden opgehaald bij Solirent of wordt het door ons gratis geleverd op locatie.


Zie ook: Solirent-vervanglijstEen vervangstoestel is een toestel dat opgenomen is in de Solirent-vervanglijst van toestellen die voor gratis vervanging bij defect in aanmerking komen.


Een vervangtoestel is een gelijksoortig toestel dat, afhankelijk van de beschikbaarheid, kan afwijken in merk, type, kleur, vorm en afmetingen zonder enige vorm van schadelloosstelling of contractverbreking tot gevolg. Het wordt bij panne tijdens de huurperiode gratis ter beschikking gesteld aan de klant ter vervanging van het defecte apparaat.


Trussen, klein materiaal, accessoires, cablage, lampen, etc. zijn niet opgenomen in de vervanglijst en worden bij defect niet gratis vervangen. Als oplossing verhuurt Solirent verzegelde spare-sets (o.a. lampen, dvd-speler, kabels, etc.) aan 35% van de normale huurprijs indien ze niet gebruikt worden. Bij verbreking van de verzegeling gelden de normale huurtarieven.


Zie ook: Solirent-vervanglijst


Zie ook: Overzicht spare-sets

1. Standaard formule = droge verhuur met afhaling door de klant of (tegen meerprijs) levering op locatie door Solirent. Bij defect van een ingehuurd toestel uit de Solirent-vervanglijst, mag de huurder onmiddellijk een gratis vervangtoestel afhalen bij Solirent, voor zover aan de voorwaarden is voldaan.2. Vip-formule = idem als standaard formule, doch met extra service bij panne. Bij defect van een ingehuurd toestel uit de Solirent-vervanglijst, wordt door Solirent een gratis vervangtoestel geleverd op locatie, voor zover door de klant aan de voorwaarden is voldaan. Deze service is alleen geldig in België.Bemerking: alleen klanten die met Solirent een PartnerPro-contract afsluiten, kunnen opteren voor de VIP-formule (keuze aan te vinken op de digitale bestelbon).Zie ook: Voorwaarden vervangtoestel


Een vervangstoestel is een toestel dat opgenomen is in de Solirent-vervanglijst van toestellen die voor gratis vervanging bij defect in aanmerking komen.


Een vervangtoestel is een gelijksoortig toestel dat, afhankelijk van de beschikbaarheid, kan afwijken in merk, type, kleur, vorm en afmetingen zonder enige vorm van schadelloosstelling of contractverbreking tot gevolg. Het wordt bij panne tijdens de huurperiode gratis ter beschikking gesteld aan de klant ter vervanging van het defecte apparaat.


Trussen, klein materiaal, accessoires, cablage, lampen, etc. zijn niet opgenomen in de vervanglijst en worden bij defect niet gratis vervangen. Als oplossing verhuurt Solirent verzegelde spare-sets (o.a. lampen, dvd-speler, kabels, etc.) aan 35% van de normale huurprijs indien ze niet gebruikt worden. Bij verbreking van de verzegeling gelden de normale huurtarieven.


Zie ook: Solirent-vervanglijst


Zie ook: Overzicht spare-sets
De ‘huurder’ is de natuurlijke persoon die op de bestelbon/afleveringsbon is vermeld.


Van zodra de huurder de gehuurde goederen in ontvangst neemt, heeft hij/zij hierover de volle verantwoordelijkheid. Hiervoor wordt een afleveringsbon ter goedkeuring en ondertekening aangeboden door Solirent.


Goederen, afgehaald bij Solirent, reizen steeds voor rekening en op risico van de huurder.


Voor levering op locatie (uitsluitend in België en Nederland) werkt Solirent samen met een gespecialiseerd koerierbedrijf. Tijdens levering op locatie door of in opdracht van Solirent, reizen de goederen op risico van Solirent.


Van zodra de apparatuur is afgeleverd door Solirent op het leveringsadres, is de huurder ten volle verantwoordelijk voor het materiaal en blijft hij aansprakelijk tot Solirent het weer komt ophalen. De huurder kan in dat geval zijn afwezigheid niet inroepen om van zijn verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te worden ontslagen.
Solirent laat materiaal nooit onbeheerd achter op locatie.


Indien Solirent moet leveren op locatie, dan wordt de huurder (of zijn aangestelde) verondersteld steeds fysiek aanwezig te zijn op het leveringsadres op het ogenblik van aflevering door Solirent. Indien de huurder niet persoonlijk aanwezig is, kan de bon worden afgetekend ‘voor ontvangst’ (met vermelding van naam van ondertekenaar, functie, bedrijf waarvoor hij werkt en telefoonummer) door de persoon die op dat ogenblik verantwoordelijk is of werkzaam op de stand of locatie van aflevering, mits de huurder deze verantwoordelijke(n) uitdrukkelijk op zijn bestelbon heeft vermeld.  


Indien op het leveringsadres geen gemachtigde persoon aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, dan kan het materiaal niet afgeleverd worden door de koerier en brengt hij na overleg met de administratie van Solirent alles terug naar Solirent. Dit wijzigt niets aan de bestaande contractuele verplichting door de huurder en verplicht Solirent niet tot een tweede levering, noch tot enige vorm van schadeloossteling. Het ingehuurde materiaal blijft ter beschikking in de magazijnen van Solirent, waar de huurder het alsnog kan ophalen. Als materiaal door Solirent moet nageleverd worden, zijn de kosten daaraan verbonden voor rekening van de huurder.


Indien de koerier van Solirent moet wachten op de plaats bij levering op locatie, dan zal de huurder de wachtijd moeten betalen aan 13,00 euro per begonnen kwartier.


Voor levering op locatie door Solirent kan de actuele uurregeling door de huurder worden gevolg op de website. Deze timing is richtinggevend en niet afdwingbaar.


O = onderdeel: elk ‘naakt’ voorwerp dat los verhuurd kan worden (vb. 1 truss, 1 HQI, 1 micro, 1 snoer, etc.). Indien het verhuurd ‘onderdeel’ een electrische apparaat is zonder vast aansluitsnoer, dan is standaard altijd een los aansluitsnoer (1 à 1,5 meter) inbegrepen.


P = product: onderdeel, meestal in flightcase, met accessoire (vb. plasma in flightcase, standaard stroomkabel en aansluitsnoeren).


S = set: kant-en-klaar geheel van onderdelen met hun accessoires (vb. plasma in flightcase, dvd-speler, set met overgansconnectoren, alle noodzakelijke cablage, domino, vloerstatief of muurplaat).


BELANGRIJK: In de professionele sector zijn noodzakelijke onderdelen niet altijd standaard inbegrepen, aangezien de klant die bewuste zaken vaak zelf in voorraad heeft. Zo  worden trussen standaard verhuurd zonder pennen (spigots) en clipsen (safety r-springs), beschikken micro’s niet over een microkabel, enz.


Let op dat u de nodige accessories, inclusief spares, bij besteld indien nodig.


Bij de huurovereenkomst wordt verondersteld dat de huurder vertrouwd is met de door hem gehuurde goederen, alsook dat hij de nodige veiligheidsvoorzieningen in acht neemt bij montage, demontage, belasting en gebruik ervan.


Al het materiaal van Solirent is van topkwaliteit en ontworpen voor professioneel gebruik, voor ‘heavy duty’ toepassingen en is stevig verpakt. De veiligheidsvoorzieningen zijn maximaal en conform de geldende voorschriften in de sector. Daar waar nodig zijn materialen en apparatuur voorzien van geborgde bevestigingen, voorzien van afschermingen en safety wires en/of voorzien van een officieel veiligheidskeurmerk.


Voor het correct gebruik conform de richtlijnen van de fabrikant, kunnen handleidingen geraadpleegd en/of gedownload worden op deze website.


Indien vereist, worden huurtoestellen jaarlijks gekeurd door een officiële instantie. Ook deze keurrapporten kunnen te allen tijde geraadpleegd worden en/of gedownload op deze website.


Zie ook: Downloads


 Onze klanten verwachten materiaal van topkwaliteit dat bedrijfszeker is en er 'als nieuw' uitziet. Daarom hanteert Solirent een stricte procedure om die kwaliteit te kunnen garanderen.


·       Voor elke discipline wordt materiaal ingekocht van professionele topmerken.


·       Al onze apparatuur krijgt periodiek een preventief groot nazicht.


·       Bij inname na verhuur wordt het materiaal in het bijzijn van de klant gecontroleerd op uitwendige schade en/of buitensporige vervuiling. Tevens wordt de klant bevraagd over zijn ervaring met en de werking van het ingehuurde materiaal.


·       In een later stadium wordt de apparatuur bij Solirent grondig getest. Bemerkingen van de klant over de apparatuur worden verwerkt. Indien nodig worden door onze Technische Dienst onderhoud, verbeteringen en/of herstellingen uitgevoerd.


·       Na een grondige poetsbeurt krijgt het materiaal het Solirent kwaliteitslabel ‘goed voor verhuur’, wordt de verpakking verzegeld en staat het materiaal stand-by voor een volgende probleemloze verhuring.


Blijft natuurlijk het gegeven dat techniek soms kan falen. Niettegenstaande alle goede zorgen en kwaliteitsprocedures kunnen problemen optreden door externe storingen, onvoorziene slijtage, extreme omstandigheden… Een defect ingehuurd toestel uit de Solirent-vervanglijst, wordt vervangen door een soortgelijk toestel, al dan niet gratis, al dan niet afhaling of levering, conform de bepalingen op de bestelbon en voor zover door de huurder aan de huurvoorwaarden is voldaan.


Zie ook: Vervangservice


Solirent beschikt over een zeer grote voorraad stroomkabels, krachtkabels, aansluitkabels, verlengkabels, datakabels, coaxkabels, dbx-kabels, multikabels, kabelsspinnen, netwerkkabels, audiokabels, signaalkabels, overgangskabels, enz. Al deze kabels en snoeren kunnen los gehuurd worden.


Om apparaten probleemloos te kunnen aansluiten, heeft Solirent aangepaste kabelsets en multikabels samengesteld. Ook deze sets worden los verhuurd.

Al onze producten, apparaten, machines, kabels, accessoires, kisten, etc. zijn voorzien van een naamlabel. Bovendien hebben de couplers van Solirent-trussen een goudgele kleur.
Alle apparaten die Solirent verhuurt, worden afgeleverd in stevige flightcases of aangepaste koffers. Deze koffers zijn een onderdeel van het gehuurde goed, zijn aan dezelfde huur- en gebruiksvoorwaarden onderworpen en worden automatisch mee opgenomen in de bestelbon.

Het volume van de koffers is veel groter dan het volume van de gehuurde toestellen. Gelieve hier rekening mee te houden bij afhaling. Alle nuttige volumegegevens staan vermeld op uw bestelbon.

Voor asssistentie bij het oplossen van technische problemen, bij acute leveringsproblemen en voor het oproepen van een interventie ter plaatse is er de Solirent-Hotline 0903/99909 (tarief 1,12 euro/minuut).


Op deze betaallijn kan u terecht tijdens de sluitingsuren van Solirent, vanaf 07.00 uur tot 20.00 uur, alsook op zon- en feestdagen. Een telefoniste (meertalig) verbindt u door met onze technieker van wacht.